Een verstopping in de leidingen kent verschillende oorzaken: er is te weinig of geen verval, of er doen zich scheuren, barsten of verzakkingen voor. Vet en urinesteen koeken aan in de buizen met ophoping tot gevolg. Of je krijgt te maken met wortelingroei.

Hogedrukmachine

Wij zoeken eerst naar de juiste oorzaak en de exacte plek van de verstopping. Met de hogedrukmachine spuiten we de hardnekkige aanslag (vet, slib, urinesteen, enz.) uit de buis. We hebben hievoor verschillende soorten spuitkoppen (blinde spuitkop, voorspuiter, slibspuitkop, roterende spuitkop).

Verenmachine

Lukt het niet met hogedruk, dan gebruiken we de verenmachine. Met de machinale veer of de handveer kunnen we hardnekkige verstoppingen op de meest onbereikbare plaatsen toch oplossen.

Vacuum

Met een mobiele vacuumzuiger zijn we in staat de restanten van vet, urinesteen en dergelijke uit de buis te zuigen nadat deze is onststopt om zo nieuwe verstoppingen verderop te voorkomen.

Indien er sprake is van structurele problemen met de leidingen (verzakkingen of scheuren) dan kunnen we uw leidingen verder onderzoeken met onze rioolcamera's.

Ga terug naar alle diensten