Niet alle leidingen liggen op een zichtbare plaats in of onder uw woning. Wanneer je niet weet waar de leidingen en/of putten zich bevinden, kan dit onnodig zoek- en/of breekwerk opleveren. Zowel onze hogedrukmachine als het camerasysteem zijn voorzien van een sonarsysteem, waardoor er met een ontvanger precies kan gelokaliseerd worden waar de buis of put zich bevindt (exacte coördinaten en diepte).

Ga terug naar alle diensten